BOZKIR MESLEK YÜKSEKOKULU
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ
Bölüm Başkanı: Öğr.GÖr.Ömer ÖZCAN

Erasmus Koordinatör: Öğr.Gör.Hasan TUTUMLU

Farabi Koordinatör: Öğr.Gör.Ömer ÖZCAN

AKTS Koordinatör: Öğr.Gör. Ömer ÖZCAN

Amacı: Bilgi işlem teknolojileri alanında ilgili kavram ve terminolojiyi öğrenmiş ve özümsemiş, bu sektörde ihtiyaç duyulan yeni sistemleri tanıma ve uygulama kabiliyetine haiz, yazılım ve donanımda ortaya çıkacak sorunları çözebilecek, yeni yazılımlar üretebilecek yeteneklere sahip, sektörün ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayabilecek donanımlı, çalışır durumda bulunan bilgi işlem sisteminin bakım, onarım ve işletmesini yapabilecek birikimi olan, kalite güvence de dahil olmak üzere iş hazırlama, tasarım ve işletim sistemlerinde görev alabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştirmektir.

Vizyon: Çağdaş mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve teknolojik gelişmelerde yüksek startlara sahip, uluslararası platformda aranılır nitelikte ara elemanlar yetiştiren yenilikçi, paylaşımcı ve sanayi ile sürekli işbirliği içerisinde, mensubu olmaktan gurur duyulan, öncü bir eğitim kurumu olmaktır.

Misyon: Gelişen Teknoloji ile birlikte iş dünyasının ihtiyaç duyduğu uluslararası startlarda mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, çözümleyici, üstün nitelikli ara eleman yetiştirmek için çağdaş eğitim ortamını sağlamaktır.

Program Dili: Türkçe

Program Tanımı:

Kabul ve Kayıt Koşulları:

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Bilgisayar Programcılığı programında öğrenim gören öğrenciler,bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, Bilgisayar Programcılığı programında verilen dersin içeriğine uygun olması Bozkır Meslek Yüksekokulu müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu derslerden muaf tutulabilir.

Mezuniyet Şartları: Öğrenci, 120 AKTS/ECTS kredisini tamamlayarak programdan mezun olur.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Genel kural olarak değerlirme ders başına 1 vize (%40) ve 1 final sınavı (%60) üzerinden yapılmaktadır. Çeşitli dersler ilave ödev veya ara sınav talep edebilir.

İstihdam Olanakları: Bilgisayar Programcılığı programından mezun olan öğrenciler kazıkları yeterlikler doğrultusunda Bilgisayar Programcılığı sektöründe mal/hizmet üreten, bilgisayar yazılımı ve web yazılım servisi hizmeti veren firmalarda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş: Mezun öğrenciler, DGS sınavında başarılı oldukları takdirde örgün eğitimde ilgili lisans programına (Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Mühisliği vb.) dikey geçiş yapabilirler.