HUĞLU MESLEK YÜKSEKOKULU
HAKKINDA: Okulumuz, sanayide büyük bir gelişme göstermekte olan Huğluya, çağın teknolojisini yakalayabilme, bilimsel ve sosyal yönden de gelişmesine katkıda bulunabilme düşüncesi ile Üniversitemizin 01.12.1993 tarih ve B.30.2.SEL.070.72.00/153-807-7913 sayılı teklif ve buna bağlı olarak YÖK? ün 21.01.1994 tarih B.30.0.E.Ö.B.0.00.00.03/06.02-246-209...
MISYON: Selçuk Üniversitesi Huğlu Meslek Yüksekokulu, Selçuk Üniversitesi misyonu temelinde Evrensel bilgi idealine sahip öğrenciler yetiştirerek öncelikli olarak tarım, sanayi ve sağlık alanlarında yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üreten, paylaşan, uygulamaya sokan ve uluslararasılaşma hedefi ile hareket eden bir yüksekokul olmaktır. ...
VIZYON: Kurumsallaşan yapısı ile girişimci, özgüven sahibi öğrenciler yetiştiren, katılımcılığı, sürekli yenilenmeyi ve kalite kültürünü amaçlayan bir yüksekokul.... devamı için tıklayınız...