İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI
2017-2019 Dönemi Kamu İç Denetim Strateji Belgesi

İç Denetim Koordinasyon Koordinasyon Kurulundan:

2017-2019 Dönemi Kamu İç Denetim Strateji Belgesi 29.12.2016 tarihli ve 10 sayılı Kurul kararı ile kabul edilmiştir. İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 39 uncu maddesi uyarınca, idareler iç denetim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesinde, bu Strateji Belgesiyle belirlenen stratejik amaç ve hedefleri dikkate almaları gerekmektedir.

 

2017-2019 Dönemi Kamu İç Denetim Strateji Belgesi