ILGIN MESLEK YÜKSEKOKULU
HAKKINDA: Meslek Yüksekokulumuz Uluslararası kalite standartlarında eğitilmiş ara kademe insan gücü (Tekniker) yetiştirerek, ülkemizin ihracata yönelik endüstri dalları başta olmak üzere sanayi ticari ve hizmet sektörlerinin rekabet gücünü artıracak yönde desteklenmesi üzere 11.11.1991 tarihli Yükseköğretim Kurulu toplantısında kurulması kabul edilmiş ve 199...
MISYON: Çağın ve mesleğinin gerektirdiği bilgi düzeyine sahip, Atatürk İlke ve İnkılâplarına sahip çıkan, Ülke menfaatlerini gözeterek vatanını ve milletini koruyan, Toplumsal değerlere saygılı, Meslek etiğine sahip, Katılımcı, sorumlu ve topluma katkıda bulunan, Doğruluk ve dürüstlük çerçevesinde bilim ve teknolojiden yararlanan, Üstün nitelikli teknikerler yetiştirmektir....
VIZYON: Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile bölgesinde tercih edilen, İlimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülke sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, Özgün araştırmalar yapan, Çağı yakalamış, İş dünyasının gereksinim ve isteklerini karşılayabilecek düzeyde rekabet gücü olan, Ulusal ve uluslararası saygınlığı olan bir eğitim kurumu olmaktır.... devamı için tıklayınız...