LAZER UYARIMLI PROTON TERAPİ UYG. VE ARAŞ.MRK.MÜD
İşbirliklerimiz

Kurumsal İkili İşbirlikleri:

Bu merkeze kurumsal olarak makina teçhizat ve bilgi birikimi bakımından alt yapı oluşturacak olan enstitüler, bölge sanayi kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile olan işbirliğinden oldukça iyi bir şekilde faydalanılarak çalışmaların hızlandırılması ve başarıya ulaşması için aşağıdaki güçlü işbirlikleri gerçekleştirilmiştir.

 

1

Fizik/Kimya/Biyoloji/Matematik Bölümleri,

Selçuk Üniversitesi

TURKEY

2

Nükleer Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Selçuk Üniversitesi

TURKEY

3

Tıp Fakültesi

Selçuk Üniversitesi

TURKEY

4

“Horia Hulubei” National Institute of Physics and Nuclear Engineering (ELI-NP)

Government

ROMANIA

5

Centre de Développement des Technologies Avancées

Government

ALGERIA

6

Physics Department,

Stratclyde University

SCOTLAND

7

Physics Department,

Istanbul University

TURKEY

8

Physics Department,

Afyonkarahisar Uni

TURKEY

9

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü/Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

Uşak Üniversitesi

TURKEY

10

MICRON-IŞ, Private Company in Local Ind.

Konya

TURKEY

11

SELÇUKLU CERRAHİ DERNEĞİ

Konya

TURKEY