TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
MERAL DOĞRU

 

ÖĞR. GÖR.: Meral DOĞRU

SOSYAL FAALİYETLER VE YTB KOORDİNATÖRLÜĞÜ  -  Sosyal Faaliyetler ve YTB Koordinatörü

Tel: 0332 223 3124 / 33124

e-posta: meraldogru@selcuk.edu.tr